Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 122 010 1 866 140 1 201 810 1 787 160 1 653 610
Należności w tys. USD 286 165 391 528 277 715 254 637 266 452
Rotacja należności 7,42 4,77 4,33 7,02 6,21

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 122 010K ÷ $286 165K
= 7,42


Analiza porównawcza

2022