Steven Madden Ltd. (SHOO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 41,18% 41,13% 38,65% 38,39% 37,25%
Marża zysku operacyjnego 13,27% 13,27% 4,12% 10,12% 10,16%
Marża zysku brutto 13,30% 12,97% -2,49% 10,14% 10,72%
Marża zysku netto 10,18% 10,22% -1,53% 7,91% 7,81%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 22,39% 18,27% 4,36% 14,14% 15,66%
ROA 17,18% 14,07% -1,62% 11,05% 12,04%
Zwrot z kapitału całkowitego 33,87% 30,49% 6,38% 21,83% 21,52%
ROE 25,98% 23,48% -2,37% 17,06% 16,03%