Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 122 010 1 866 140 1 201 810 1 787 160 1 653 610
Aktywa razem w tys. USD 1 257 990 1 355 540 1 137 760 1 278 650 1 072 570
Rotacja aktywów razem 1,69 1,38 1,06 1,40 1,54

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 122 010K ÷ $1 257 990K
= 1,69


Analiza porównawcza

2022