Steven Madden Ltd. (SHOO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 281 644 247 649 49 563 180 864 167 965
Aktywa razem w tys. USD 1 257 990 1 355 540 1 137 760 1 278 650 1 072 570
Operacyjny ROA 22,39% 18,27% 4,36% 14,14% 15,66%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $281 644K ÷ $1 257 990K
= 22,39%


Analiza porównawcza

2022