Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 248 170 1 098 640 737 273 1 101 140 1 037 570
Zobowiązania handlowe w tys. USD 130 542 136 766 73 904 61 706 79 802
Rotacja zobowiązań 9,56 8,03 9,98 17,84 13,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 248 170K ÷ $130 542K
= 9,56


Analiza porównawcza

2022