Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 122 010 1 866 140 1 201 810 1 787 160 1 653 610
Property, plant and equipment w tys. USD 40 664 35 790 43 268 65 504 64 807
Rotacja aktywów trwałych 52,18 52,14 27,78 27,28 25,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 122 010K ÷ $40 664K
= 52,18


Analiza porównawcza

2022