Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 603 656 618 018 523 458 573 363 596 512 584 640 603 814 621 098
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 754 22 593 120 136 19 530 19 316 23 939 25 949 11 545
Należności w tys. USD 120 304 133 488 116 247 117 645 121 050 122 435 117 420 122 048
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 373 583 405 321 404 196 410 696 423 522 424 333 375 262 349 439
Wskaźnik płynności szybkiej 2,03 1,91 1,88 1,73 1,74 1,72 1,99 2,16

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($603 656K + $33 754K + $120 304K) ÷ $373 583K
= 2,03


Analiza porównawcza

2023/Q2