Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 751 323 523 458 603 814 717 292 528 392
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 238 120 136 25 949 18 676 5 917
Należności w tys. USD 124 161 116 247 117 420 71 389 43 672
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 158 162 404 196 375 262 318 956 48 313
Wskaźnik płynności szybkiej 5,75 1,88 1,99 2,53 11,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($751 323K + $33 238K + $124 161K) ÷ $158 162K
= 5,75


Analiza porównawcza

2023