Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 353 922 345 830 279 280 156 634 119 099
Zapasy w tys. USD 202 321 238 277 184 494 95 025 54 832
Rotacja zapasów 1,75 1,45 1,51 1,65 2,17

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $353 922K ÷ $202 321K
= 1,75


Analiza porównawcza

2023