Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 279 280 156 634 119 099 86 531 67 050
Zapasy w tys. USD 184 494 95 025 54 832 42 263 39 004
Rotacja zapasów 1,51 1,65 2,17 2,05 1,72

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $279 280K ÷ $184 494K
= 1,51


Analiza porównawcza

2021