Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 801 536 670 534 366 260 270 245 194 032
Property, plant and equipment w tys. USD 190 673 124 964 66 870 48 455 32 180
Rotacja aktywów trwałych 4,20 5,37 5,48 5,58 6,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $801 536K ÷ $190 673K
= 4,20


Analiza porównawcza

2022