Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 670 534 366 260 270 245 194 032 141 236
Property, plant and equipment w tys. USD 124 964 66 870 48 455 32 180 22 417
Rotacja aktywów trwałych 5,37 5,48 5,58 6,03 6,30

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $670 534K ÷ $124 964K
= 5,37


Analiza porównawcza

2021