Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 279 280 156 634 119 099 86 531 67 050
Zobowiązania handlowe w tys. USD 36 203 16 880 11 425 10 489 7 282
Rotacja zobowiązań 7,71 9,28 10,42 8,25 9,21

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $279 280K ÷ $36 203K
= 7,71


Analiza porównawcza

2021