Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 345 830 279 280 156 634 119 099 86 531
Zobowiązania handlowe w tys. USD 27 554 36 203 16 880 11 425 10 489
Rotacja zobowiązań 12,55 7,71 9,28 10,42 8,25

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $345 830K ÷ $27 554K
= 12,55


Analiza porównawcza

2022