Repligen Corp. (RGEN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 173 114 69 823 36 083 25 988 14 005
Aktywa razem w tys. USD 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621 743 519
Operacyjny ROA 7,34% 3,67% 2,58% 3,35% 1,88%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $173 114K ÷ $2 358 350K
= 7,34%


Analiza porównawcza

2021