Repligen Corp. (RGEN)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 128 291 59 926 21 411 16 617 28 353
Aktywa razem w tys. USD 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621 743 519
ROA 5,44% 3,15% 1,53% 2,15% 3,81%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $128 291K ÷ $2 358 350K
= 5,44%


Analiza porównawcza

2021