Repligen Corp. (RGEN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 185 959 128 291 59 926 21 411 16 617
Aktywa razem w tys. USD 2 524 660 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621
ROA 7,37% 5,44% 3,15% 1,53% 2,15%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $185 959K ÷ $2 524 660K
= 7,37%


Analiza porównawcza

2022