Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 232 767 0
Kapitał własny w tys. USD 1 910 700 1 750 070 1 529 150 1 059 770 615 568
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $1 910 700K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022