Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 998 118 931 677 902 382 641 828 275 739
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 404 196 375 262 318 956 48 313 129 842
Wskaźnik płynności bieżącej 2,47 2,48 2,83 13,28 2,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $998 118K ÷ $404 196K
= 2,47


Analiza porównawcza

2022