Repligen Corp. (RGEN)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 41 577 185 959 128 291 59 926 21 411
Kapitał własny w tys. USD 1 971 200 1 910 700 1 750 070 1 529 150 1 059 770
ROE 2,11% 9,73% 7,33% 3,92% 2,02%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $41 577K ÷ $1 971 200K
= 2,11%


Analiza porównawcza

2023