Repligen Corp. (RGEN)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 128 291 59 926 21 411 16 617 28 353
Kapitał własny w tys. USD 1 750 070 1 529 150 1 059 770 615 568 591 548
ROE 7,33% 3,92% 2,02% 2,70% 4,79%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $128 291K ÷ $1 750 070K
= 7,33%


Analiza porównawcza

2021