Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 801 536 670 534 366 260 270 245 194 032
Aktywa razem w tys. USD 2 524 660 2 358 350 1 902 890 1 400 110 774 621
Rotacja aktywów razem 0,32 0,28 0,19 0,19 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $801 536K ÷ $2 524 660K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022