Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 345 319 345 830 337 178 326 159 301 889 279 280 245 395 209 526
Zobowiązania handlowe w tys. USD 26 401 27 554 25 251 40 379 38 280 36 203 28 194 24 903
Rotacja zobowiązań 13,08 12,55 13,35 8,08 7,89 7,71 8,70 8,41

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $345 319K ÷ $26 401K
= 13,08


Analiza porównawcza

2023/Q1