Repligen Corp. (RGEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 356 486 338 366 345 319 345 830 337 178 326 159 301 889 279 280
Zapasy w tys. USD 211 372 240 869 244 704 238 277 242 695 239 117 213 775 184 494
Rotacja zapasów 1,69 1,40 1,41 1,45 1,39 1,36 1,41 1,51

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $356 486K ÷ $211 372K
= 1,69


Analiza porównawcza

2023/Q3