Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 630 779 603 656 618 018 523 458 573 363 596 512 584 640 603 814
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 147 33 754 22 593 120 136 19 530 19 316 23 939 25 949
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 363 364 373 583 405 321 404 196 410 696 423 522 424 333 375 262
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,82 1,71 1,58 1,59 1,44 1,45 1,43 1,68

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($630 779K + $30 147K) ÷ $363 364K
= 1,82


Analiza porównawcza

2023/Q3