Repligen Corp. (RGEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 573 363 596 512 584 640 603 814 621 098 734 327 711 318 717 292
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 530 19 316 23 939 25 949 11 545 11 335 15 290 18 676
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 410 696 423 522 424 333 375 262 349 439 332 342 313 328 318 956
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,44 1,45 1,43 1,68 1,81 2,24 2,32 2,31

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($573 363K + $19 530K) ÷ $410 696K
= 1,44


Analiza porównawcza

2022/Q3