Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 207 060 216 966 245 586 690 484 500 451
Aktywa razem w tys. USD 9 255 770 8 913 200 7 474 500 7 102 360 5 931 200
Operacyjny ROA 13,04% 2,43% 3,29% 9,72% 8,44%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 207 060K ÷ $9 255 770K
= 13,04%


Analiza porównawcza

2022