Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 891 620 3 305 950 2 902 710 2 598 240 2 234 660
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 570 170 2 390 820 1 937 580 1 648 160 1 296 220
Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,38 1,50 1,58 1,72

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 891 620K ÷ $2 570 170K
= 1,51


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,51
Central Garden & Pet Co.
CENT
3,34
Central Garden & Pet Co.
CENTA
3,34
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
2,45