Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja zapasów 7,87 8,51 8,28 7,47 8,71
Rotacja należności 13,91 14,17 14,88 14,22 18,19
Rotacja zobowiązań 10,39 10,14 12,08 11,50 13,15
Rotacja kapitału pracującego 13,22 16,15 12,53 12,01 11,66

Średnia liczba dni

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 46,40 42,88 44,07 48,84 41,93
Cykl należności dni 26,24 25,75 24,52 25,67 20,07
Cykl zobowiązań dni 35,12 36,01 30,23 31,75 27,76

Długoterminowe

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,94 5,06 4,55 4,40 5,06
Rotacja aktywów razem 1,89 1,66 1,62 1,61 1,84