Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 468 400 14 777 500 12 091 900 11 409 200 10 937 800
Property, plant and equipment w tys. USD 2 940 850 2 917 810 2 657 490 2 592 060 2 161 700
Rotacja aktywów trwałych 5,94 5,06 4,55 4,40 5,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 468 400K ÷ $2 940 850K
= 5,94


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
5,94
Central Garden & Pet Co.
CENT
8,41
Central Garden & Pet Co.
CENTA
8,41
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
4,12