Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 400 988 427 661 547 624 260 568 338 386
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 211 092 237 565 183 039 131 695 112 023
Należności w tys. USD 1 255 580 1 042 610 812 473 802 429 601 359
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 570 170 2 390 820 1 937 580 1 648 160 1 296 220
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,71 0,80 0,72 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($400 988K + $211 092K + $1 255 580K) ÷ $2 570 170K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,73
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,29
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,29
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,45