Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 400 988 427 661 547 624 260 568 338 386
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 211 092 237 565 183 039 131 695 112 023
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 570 170 2 390 820 1 937 580 1 648 160 1 296 220
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,28 0,38 0,24 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($400 988K + $211 092K) ÷ $2 570 170K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,24
Central Garden & Pet Co.
CENT
0,48
Central Garden & Pet Co.
CENTA
0,48
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
0,31