Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 17 468 400 14 777 500 12 091 900 11 409 200 10 937 800 10 767 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 656 600 13 411 600 11 253 700 10 338 800 10 094 300 9 296 250
Zysk ze sprzedaży brutto 1 811 800 1 365 830 838 196 1 070 390 843 476 1 471 610
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 604 742 1 148 860 592 610 379 910 343 025 389 517
Zysk operacyjny 1 207 060 216 966 245 586 690 484 500 451 1 082 100
Koszty odsetek netto 143 644 139 736 118 813 118 353 149 001 99 453
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 025 470 92 390 161 825 617 545 332 227 982 066
Podatek dochodowy 278 935 61 122 66 755 161 009 85 423 263 899
Udziały niekontrolujące 608 268 313 612 -1 141 102
Zysk (strata) netto 745 930 31 000 94 757 455 924 247 945 694 579