Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 656 600 13 411 600 11 253 700 10 338 800 10 094 300
Zapasy w tys. USD 1 990 180 1 575 660 1 358 790 1 383 540 1 159 520
Rotacja zapasów 7,87 8,51 8,28 7,47 8,71

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $15 656 600K ÷ $1 990 180K
= 7,87


Analiza porównawcza

2022