Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 468 400 14 777 500 12 091 900 11 409 200 10 937 800
Aktywa razem w tys. USD 9 255 770 8 913 200 7 474 500 7 102 360 5 931 200
Rotacja aktywów razem 1,89 1,66 1,62 1,61 1,84

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 468 400K ÷ $9 255 770K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,89
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,02
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,02
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,13