Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 46,40 42,88 44,07 48,84 41,93
Cykl należności dni 26,24 25,75 24,52 25,67 20,07
Cykl zobowiązań dni 35,12 36,01 30,23 31,75 27,76
Cykl konwersji gotówki dni 37,52 32,62 38,37 42,77 34,23

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 46,40 + 26,24 – 35,12
= 37,52


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
37,52
Central Garden & Pet Co.
CENT
153,56
Central Garden & Pet Co.
CENTA
153,56
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
81,15