Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 025 470 92 390 161 825 617 545 332 227
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 468 400 14 777 500 12 091 900 11 409 200 10 937 800
Marża zysku brutto 5,87% 0,63% 1,34% 5,41% 3,04%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 025 470K ÷ $17 468 400K
= 5,87%


Analiza porównawcza

2022