Pilgrim`s Pride Corp. (PPC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 656 600 13 411 600 11 253 700 10 338 800 10 094 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 506 290 1 323 260 931 925 899 332 767 853
Rotacja zobowiązań 10,39 10,14 12,08 11,50 13,15

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $15 656 600K ÷ $1 506 290K
= 10,39


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
10,39
Central Garden & Pet Co.
CENT
10,88
Central Garden & Pet Co.
CENTA
10,88
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
9,35