Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 955 15 108 7 658 6 951 4 832 7 032 29 189 13 968
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 733 982 750 009 675 565 694 448 686 805 769 514 735 813 761 836
Należności w tys. USD 659 344 871 286 675 722 581 959 608 281 800 221 631 664 439 730
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 889 350 1 968 340 1 932 580 1 724 330 1 762 140 2 060 900 2 022 450 1 596 730
Wskaźnik płynności szybkiej 0,48 0,83 0,70 0,74 0,74 0,77 0,69 0,76

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 955K + $733 982K + $659 344K) ÷ $2 889 350K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023/Q4