Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 741 290 6 913 740 6 314 270 4 832 560 4 638 230
Aktywa razem w tys. USD 22 723 400 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,31 0,32 0,26 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 741 290K ÷ $22 723 400K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022