Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 913 740 6 314 270 4 832 560 4 638 230 4 789 710
Aktywa razem w tys. USD 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200 17 019 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,31 0,32 0,26 0,26 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 913 740K ÷ $22 003 200K
= 0,31


Analiza porównawcza

2021