Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 750 550 1 551 100 1 198 320 1 030 030 924 991
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 762 140 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 0,88 0,88 0,50 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 750 550K ÷ $1 762 140K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022