Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 551 100 1 198 320 1 030 030 924 991 1 016 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960 1 197 850
Wskaźnik płynności bieżącej 0,88 0,88 0,50 0,56 0,85

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 551 100K ÷ $1 756 870K
= 0,88


Analiza porównawcza

2021