Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 832 9 969 59 968 10 283 5 766
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 686 805 665 901 371 271 265 680 224 143
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 762 140 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,38 0,32 0,13 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 832K + $686 805K) ÷ $1 762 140K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022