Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 955 4 832 9 969 59 968 10 283
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 733 982 686 805 665 901 371 271 265 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 889 350 1 762 140 1 756 870 1 360 430 2 078 360
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,39 0,38 0,32 0,13

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 955K + $733 982K) ÷ $2 889 350K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023