Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 695 990 4 324 380 3 803 840 3 586 980 3 471 210
Property, plant and equipment w tys. USD 17 527 100 16 405 100 15 513 500 14 665 000 14 006 600
Rotacja aktywów trwałych 0,27 0,26 0,25 0,24 0,25

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 695 990K ÷ $17 527 100K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023