Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 324 380 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250
Property, plant and equipment w tys. USD 16 405 100 15 513 500 14 665 000 14 006 600 13 540 700
Rotacja aktywów trwałych 0,26 0,25 0,24 0,25 0,27

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 324 380K ÷ $16 405 100K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022