Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 483 602 618 720 550 559 538 320 511 047
Kapitał własny w tys. USD 6 048 650 5 906 200 5 633 500 5 430 650 5 222 920
ROE 8,00% 10,48% 9,77% 9,91% 9,78%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $483 602K ÷ $6 048 650K
= 8,00%


Analiza porównawcza

2022