Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250 3 565 300
Aktywa razem w tys. USD 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200 17 019 100
Rotacja aktywów razem 0,17 0,18 0,19 0,21 0,21

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 803 840K ÷ $22 003 200K
= 0,17


Analiza porównawcza

2021