Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 324 380 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250
Aktywa razem w tys. USD 22 723 400 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200
Rotacja aktywów razem 0,19 0,17 0,18 0,19 0,21

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 324 380K ÷ $22 723 400K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022