Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 832 9 969 59 968 10 283 5 766
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 686 805 665 901 371 271 265 680 224 143
Należności w tys. USD 608 281 508 063 432 783 408 147 400 988
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 762 140 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,67 0,64 0,33 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 832K + $686 805K + $608 281K) ÷ $1 762 140K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022