Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 969 59 968 10 283 5 766 13 892
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 665 901 371 271 265 680 224 143 298 058
Należności w tys. USD 508 063 432 783 408 147 400 988 415 068
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960 1 197 850
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,64 0,33 0,38 0,61

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 969K + $665 901K + $508 063K) ÷ $1 756 870K
= 0,67


Analiza porównawcza

2021