Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 152 550 993 419 1 042 240 1 076 120 981 301
Zobowiązania handlowe w tys. USD 393 083 318 585 346 448 277 336 256 442
Rotacja zobowiązań 2,93 3,12 3,01 3,88 3,83

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 152 550K ÷ $393 083K
= 2,93


Analiza porównawcza

2021