Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 629 340 1 152 550 993 419 1 042 240 1 076 120
Zobowiązania handlowe w tys. USD 430 425 393 083 318 585 346 448 277 336
Rotacja zobowiązań 3,79 2,93 3,12 3,01 3,88

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 629 340K ÷ $430 425K
= 3,79


Analiza porównawcza

2022