Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 805 310 788 152 671 960 773 687 934 427
Aktywa razem w tys. USD 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200 17 019 100
Operacyjny ROA 3,66% 3,94% 3,64% 4,38% 5,49%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $805 310K ÷ $22 003 200K
= 3,66%


Analiza porównawcza

2021