Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 731 911 805 310 788 152 671 960 773 687
Aktywa razem w tys. USD 22 723 400 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200
Operacyjny ROA 3,22% 3,66% 3,94% 3,64% 4,38%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $731 911K ÷ $22 723 400K
= 3,22%


Analiza porównawcza

2022