Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 629 340 1 152 550 993 419 1 042 240 1 076 120
Zapasy w tys. USD 450 636 367 167 334 297 345 920 294 094
Rotacja zapasów 3,62 3,14 2,97 3,01 3,66

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 629 340K ÷ $450 636K
= 3,62


Analiza porównawcza

2022