Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 324 380 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250
Należności w tys. USD 608 281 508 063 432 783 408 147 400 988
Rotacja należności 7,11 7,49 8,29 8,50 9,21

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 324 380K ÷ $608 281K
= 7,11


Analiza porównawcza

2022