Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250 3 565 300
Należności w tys. USD 508 063 432 783 408 147 400 988 415 068
Rotacja należności 7,49 8,29 8,50 9,21 8,59

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 803 840K ÷ $508 063K
= 7,49


Analiza porównawcza

2021