Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 814 145 1 758 578 1 629 340 1 431 064 1 301 945 1 219 593 1 152 550 1 108 859
Zapasy w tys. USD 492 792 465 028 450 636 439 790 401 482 379 059 367 167 381 041
Rotacja zapasów 3,68 3,78 3,62 3,25 3,24 3,22 3,14 2,91

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 814 145K ÷ $492 792K
= 3,68


Analiza porównawcza

2023/Q2