Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 832 7 032 29 189 13 968 9 969 25 688 14 146 17 202
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 686 805 769 514 735 813 761 836 665 901 707 041 585 012 448 729
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 762 140 2 060 900 2 022 450 1 596 730 1 756 870 1 649 260 2 023 270 1 330 540
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,38 0,38 0,49 0,38 0,44 0,30 0,35

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 832K + $686 805K) ÷ $1 762 140K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022/Q4