Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 732 000 36 123 000 33 304 000 23 897 000 31 069 000 29 696 000 21 700 000 13 667 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 594 000 8 693 000 8 553 000 7 319 000 8 086 000 7 667 000 7 579 000 7 510 000
Należności w tys. USD 10 952 000 16 076 000 15 155 000 13 225 000 11 479 000 11 897 000 10 587 000 9 864 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 139 000 44 313 000 47 410 000 39 268 000 42 672 000 41 804 000 35 664 000 26 652 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,37 1,20 1,13 1,19 1,18 1,12 1,16

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 732 000K + $8 594 000K + $10 952 000K) ÷ $42 139 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022/Q4