Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(1 paź 2023)
2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 44 181 000 44 785 000 19 972 000 22 732 000 36 123 000 33 304 000 23 897 000 31 069 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 541 000 8 022 000 8 260 000 8 594 000 8 693 000 8 553 000 7 319 000 8 086 000
Należności w tys. USD 11 086 000 10 231 000 12 305 000 10 952 000 16 076 000 15 155 000 13 225 000 11 479 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 136 000 34 646 000 36 562 000 42 139 000 44 313 000 47 410 000 39 268 000 42 672 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,05 1,82 1,11 1,00 1,37 1,20 1,13 1,19

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($44 181 000K + $8 541 000K + $11 086 000K) ÷ $31 136 000K
= 2,05


Analiza porównawcza

2023/Q3