Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000 53 647 000
Należności w tys. USD 10 952 000 11 479 000 7 930 000 8 724 000 8 025 000
Rotacja należności 9,16 7,08 5,28 5,93 6,68

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $100 330 000K ÷ $10 952 000K
= 9,16


Analiza porównawcza

2022