Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 34 344 000 30 821 000 8 692 000 10 219 000 11 248 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 809 000 5 578 000 4 309 000 4 220 000 4 674 000
Rotacja zobowiązań 5,04 5,53 2,02 2,42 2,41

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $34 344 000K ÷ $6 809 000K
= 5,04


Analiza porównawcza

2022