Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 197 203 000 181 475 000 154 228 000 167 488 000 159 423 000
Kapitał własny w tys. USD 95 661 000 77 200 000 63 238 000 63 142 000 63 408 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,06 2,35 2,44 2,65 2,51

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $197 203 000K ÷ $95 661 000K
= 2,06


Analiza porównawcza

2022